The SeaGuard Team

Teamet bak SeaGuard

Svein Olav Høysæther
Sales, Market & Business Development

Lars Garen

CEO

  • Grey LinkedIn Icon


Lars er oppvokst i Vestby. Han startet i Sjøforsvaret i 1980 som 18 åring og jobbet etterhvert med ledelse og offentlig administrasjon fra Sjøforsvaret. Han har vert involvert i flere store selskaper som Odfjell Drilling, Odfjell SE, Goodtech og Det Norske Kraftselskap.   I tillegg har han også god erfaring med å bygge opp selskapsorganisasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling samt erfaring med omstilling og endringsledelser.

Lars har master grad innen prosess automasjon med diplomoppgave innen RCM (pålitelighet sentrert vedlikehold), samt en bachelor grad innen elektronikk og telematikk. Han er i dag CEO i LRA Vedlikehold. Han har et brennende hjerte for å kunne tilføre noe nytt i bransjen.

  • Grey LinkedIn Icon

Svein Olav kommer  fra Hardanger og er oppvokst i en familie som har lang erfaring innen fiskeoppdrett der han selv har arbeidet. Han flyttet til Bergen og har blant annet vert med på å starte og bygge opp flere selskap, blant annet Langset Rope Access AS , LRA Vedlikehold, Axnor AS og Axnor Surface AS. Langset Rope Access  har vert involvert i komplekse vedlikehold- og modifikasjonsprosjekter på de sentrale oljeinstallasjonene langs norskekysten, men og internasjonalt. Som daglig leder i Langset Rope Access , har Svein Olav over mange år bygget seg en solid lederkompetanse og fått et godt fotfeste innen norsk industri. Nytenking, markedsføring og selskapsutvikling er noe han virkelig brenner for. Selskapet SeaGuard  kommer fra en ide fra hans far som har vert i oppdrettsnæringen i lang tid.

Andre Hellesøy

Sales & Business Development

  • Grey LinkedIn Icon

Andrè er oppvokst i Havbyen Bergen. Han startet med salg som 18 åring og har hatt en rekke ledende salgsstillinger siden den gang. Han har vært med å gjennomføre over 100 konferanser for oljenæringen og har bidratt til gjennomføringen av messen Offshore Technologydays (OTD) i 5 år. Han har et brennende hjerte for miljøet vårt og har siden 2013 jobbet med ulike løsninger for at vi skal få et bedre klima her på kloden vår med særlig fokus på havet. Han var en av initiativtakerne til Innovasjonsløpet Blått Hav i 2019 og Blue Days messen som blir en samlende møteplass for alle bedrifter som er tilknyttet havrommet. Med hans årelange arbeid med og for havnæringene er hans nettverk meget bredt langs kysten vår.

Kjetil Sunde

Technical Engineer

Morten Mjanger
 Teknisk leder

  • Grey LinkedIn Icon

Kjetil kommer i fra aluminiumsbygda Årdal i Sogn, der han tok fagbrev som industrimekaniker og platearbeider. Han er i dag utdannet lærer og fagskoleingeniør både i maskin- og sveiseteknikk ved fagskolene i Bergen og Harstad. Kjetil har designet en rekke maskiner og utstyr, og har norsk patent på et spesialverktøy som selges til offshore-industrien. Kjetil arbeidet en stund i Langset AS der han var ingeniør før han flyttet hjem igjen. Han er idag daglig leder og gründer bak Fjordane Engineering AS, i tillegg underviser han i DAK og Design ved Vestland fagskule avd. Førde. Kjetil ser løsninger på absolutt alt og ønsker alltid å levere kvalitet.

Rådgivere i SeaGuard

Ove Høysæther
 Rådgiver

Ove kommer fra Sævareid i Fusa kommune. Han begynnte sin karriære i oppdrettsnæringen i 1975 med oppdrett av regnbueaure i Henangervatnet i Sævareid. Etter dette startet han og drev eget oppdrettselskap før han gikk over til Bolaks AS. Han besitter verdifull kunnskap fra bransjen

Erlend Waatevik
 Rådgiver

  • Grey LinkedIn Icon

Erlend Waatevik i EWA Consulting har mastergrad med fokus på fiskeribiologi og havbruk fra Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Bergen. Erlend besitter livslang bakgrunn fra oppdrettsnæringen og regnes som rensfisknestoren i Norsk næring.

 

  • Produktsjef for laks og torsk, Skretting

  • Salgs Direktør fiskefor, Skretting

  • Direktør for marine fiskearter, Skretting

  • Prosjekt Direktør rensefisk, Skretting

 

 Han har også tidligere  arbeidet i fiskeridirektoratet og NIVA. 

VIS Innovasjon
 Rådgiver

  • Grey LinkedIn Icon

SeaGuard er medlem i VIS Startup sitt inkubasjonsprogram. Det betyr at vi deltar i et kompetansehevingsprogram samt at vi får tilgang til rådgivere/mentorer som både er pådrivere for og kvalitetssikrer strategiske planer og utviklingsplaner sammen med selskapene.

VIS Startup rangeres av Siva på øverste nivå i deres inkubatorprogram, noe som er basert på utvikling i selskapene i inkubasjon og resultater som rådgivere/mentorer i VIS Startup klarer å tilføre sammen med selskapene.