top of page

Slambehandling

SeaGuard slamløsning

SeaGuard kan ved bruk av våre grønne polymerer   rense og avvanne flere typer slam. Dette medfører et bedre slam og lavere transport og utstyrskostnader for kunden. 

Concrete Wall

RAS avløpsvann

Våre polymerer kan enkelt in-line doseres i avløpsvann fra RAS Anlegg uten store og kostnadsdrivende endringer

Seaguard icon fishfarm net.png
bottom of page