13-1674_dsc8612.jpg
Seaguard icon fishfarm net.png

Fiskerømming

Fiskerømming er hovedgrunnen til at SeaGuard ble stiftet. I 2019 mottok fiskeridirektoratet 49 rapporter om rømningshendelser fra oppdrettere, tallene viser omlag 290 000 laks og 2000 regnbueørret. 

Fiskerømmig er et problem både for næring og miljø. Rømming blir forårsaket av flere hendelser, se informasjonsvideoen fra SINTEF under.

SeaGuard er i utvikling av et system som heter FjordGuard1. Dette systemet skal begrense og hindre rømming. 

Årsaker til rømming

Statistikk fiskerømming