Monitorering & varsling

SeaGuard ser på flere løsninger innen monitorering & sensorikk. Våre systemer skal kunne varsle om algeutbrudd, fiskerømming og kunne kobles opp mot eksisterende løsninger. Vi ser kontinuerlig etter samarbeidspartnere på dette feltet, kontak oss gjerne!

FjordGuard bøye

SeaGuard er i utvikling av en generisk bøye som skal varsle om eventuelle algeangrep. Dette er et utviklingsprosjekt som vi samarbeider med flere aktører om. Det er også et ledd i vårt mål om å få en helhetlig løsning på Monitorering-Håndtering-Avhending. Vì ser kontinuerlig etter samarbeidspartnere på dette feltet, kontakt oss gjerne!