top of page

Rent vann

 
SeaGuard benytter seg av geo og bio polymerer for å binde opp nitrogen, ammoniakk og fosfor for å lette prosessen med å klarne vannsystemet. Vårt Bluetech produkt er testet av SINTEF gjennom en grundig lab analyse og toksin test der vi har bevist at de ikke skader miljøet.
Vi erstatter de skadelige polymerene som brukes til vannrens idag med den fordelen at det er uten skadelige stoffer, det kan også "re" doseres til du har tilfredsstillende resultat.

 

 

 

 

 

 

Våre produkter kan også erstatte noen av polymerene som brukes idag på.

Destilleri, industrielt eller kommunalt avløpsvannbehandling er målbart sunnere med inline dosering av  våre helt naturlige geo og biopolymerer.

Vil du ha grønne polymerer som renser vannet?

bottom of page