Rent vann

Water

Vår teknologi er en helt naturlig blanding som tiltrekker og binder (flokkulerer) nitrogen, ammoniakk og fosfor. I tillegg til å binde seg til næringsstoffer, reduserer produktet suspenderte faste stoffer (uklarhet) i sin helhet.

 

Dette er en viktig funksjon for å la vannplanter og organismer motta lys for å utføre sine naturlige funksjoner.

Les mer om våre produkter her