top of page

SeaFeed 

Seafeed Pro 

SeaGuard er i utvikling av et nytt fortilskudd for å bedre fiskehelse.

SeaFeed Pro M er et tilskudd for å forbedre fiskefôr og vannkvalitet i havbruksnæringen. Det er et tørt tilsetningsstoff som er hyllestabilt og trygt for ferskvann og saltvann. Med SeaFeed Pro skal det øke vekst, lengde og størrelse (økt biomassevekt). Det skal forbedre fôrkonverteringsforholdene (fiskemasse mot fôrmasse) ved å bidra til å gjenopprette tarmfloraen og forbedre transport og funksjon av fordøyelsesenzymer, noe som resulterer i redusert kroppsfett i kjøtt og økt ernæringsassimilering.

 

ATLANTIC SALMON salmo salar SWIMMING IN

Støtter immunforsvaret

Reduserer patogener

Forbedrer fettsyreprofilen (Omega-3 & Omega-6)

Forbedrer kjøttkvaliteten

Hjelper med å forhindre mykotoksin og aflatoksin forgiftning

Hjelper med å forhindre tungmetallforgiftning ved

blokkerer absorpsjon av metallioner over gjellene

Kelererer indre giftstoffer fra blodet via fordøyelse

Forbedrer egghelsen, klekker og steker

 

Portrait of female owner on sturgeon far

Støtte immunforsvaret

Forbedre fettsyreprofilen (Omega-3 & Omega-6)

Forbedre kjøttkvaliteten

Fjerne indre giftstoffer fra blodet via fordøyelse

Forbedre egghelse og yngeloverlevelse

 

marineholmen-raslab-sharing.jpg
NCE SeaFood.png
norcelogo-metatag.jpg
bottom of page