Our Products

Water

Geo Clear

The geopolymers are stage 1 in the AquOm Water 2-stage system. These all-natural coagulants are a proprietary blend of OMRI-listed soil minerals and act as a molecular sieve and scrub to encapsulate and remove targeted contaminants such as algae and bacteria.

 


GeoClear

Treatment of ponds and rivers.

Geo PRO

Treatment of larger areas such as lakes.

Geo Flow

Coagulant for dosing in water treatment equipment

Read about OMRI listed products by clicking on the logo below

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg

Bio Clear

The biopolymers are step 2 in the AquOm Water Geo-Bio system. These all-natural biopolymers are a proprietary blend of natural marine-based elements and act as a flocculant to encapsulate, isolate and neutralize targeted contaminants.

 

 

BioFlo - flocculant for dosing in sewage treatment plants

 

BioClear - flocculant for spraying fresh water, ponds and pools

 

RedClear - a geo-bio, all-in-one, treatment and remediation of Red Tide

Read about OMRI listed products by clicking on the logo below

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg
Ocean Water
Fish feed.jpg

PRO - M

 

 

SeaGuard AquOm Pro-M er en proprietær blanding av naturlige, ikke-giftige, trygge OMRI-listede mineraler for å forbedre fiskefôr og vannkvalitet i havbruksnæringen.

 

Det er et tørt tilsetningsstoff som er hyllestabilt, giftfritt og trygt for ferskvann og saltvann. SeaGuard AquOm Pro-M øker vekst, lengde og størrelse (økt biomassevekt).

 

Det forbedrer fôrkonverteringsforholdene (fiskemasse mot fôrmasse) ved å bidra til å gjenopprette tarmfloraen og forbedre transport og funksjon av fordøyelsesenzymer, noe som resulterer i redusert kroppsfett i kjøtt og økt ernæringsassimilering.

SeaGUard AquOm Pro-M forbedrer ikke bare helsen til fisken din, men også vannkvaliteten i omgivelsene. Det øker klarheten og reduserer ammoniakk, nitrogen, fosfor, tungmetaller og forhindrer skadelig algeoppblomstring.

SeaGUard AquOm Pro-M not only improves the health of your fish, but also the water quality in the surroundings. It increases clarity and reduces ammonia, nitrogen, phosphorus, heavy metals and prevents harmful algae blooms.

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg