Produktgruppe i SeaGuard

Water

Geo Clear

Geopolymerene er trinn 1 i AquOm Water 2-trinns system. Disse helt naturlige koagulantene er en proprietær blanding av OMRI-listede jordmineraler og fungerer som en molekylsikt og skrubb for å kapsle inn og fjerne målrettede forurensninger som alger, bakterier, olje og partikler.

 


GeoClear

Behandling av dammer og elver.

Geo PRO

Behandling av større områder som innsjøer.

Geo Flow

Koagulant for dosering i vannbehandlingsutstyr

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg

Bio Clear

Biopolymerene er trinn 2 i AquOm Water Geo-Bio-systemet. Disse helt naturlige biopolymerene er en proprietær blanding av naturlig marine baserte elementer og fungerer som en flokkulant for å innkapsle, isolere og nøytralisere målrettede forurensninger. Alger,olje og partikler!

 

 

BioFlo - flokkulant for dosering i avløpsrenseanlegg 

 

BioClear - flokkulant for sprøyting av ferskvann, dammer og bassenger 

 

RedClear - en geo-bio, alt-i-ett, behandling og sanering av Red Tide

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg
Ocean Water
Fish feed.jpg

Aquom PRO M

SeaGuard AquOm Pro-M er en proprietær blanding av naturlige, ikke-giftige, trygge OMRI-listede mineraler for å forbedre fiskefôr og vannkvalitet i havbruksnæringen. Det er et tørt tilsetningsstoff som er hyllestabilt, giftfritt og trygt for ferskvann og saltvann. SeaGuard AquOm Pro-M øker vekst, lengde og størrelse (økt biomassevekt). Det forbedrer fôrkonverteringsforholdene (fiskemasse mot fôrmasse) ved å bidra til å gjenopprette tarmfloraen og forbedre transport og funksjon av fordøyelsesenzymer, noe som resulterer i redusert kroppsfett i kjøtt og økt ernæringsassimilering.

SeaGUard AquOm Pro-M forbedrer ikke bare helsen til fisken din, men også vannkvaliteten i omgivelsene. Det øker klarheten og reduserer ammoniakk, nitrogen, fosfor, tungmetaller og forhindrer skadelig algeoppblomstring.

 

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg