Produkter

Water

Geo

Geopolymerene er trinn 1 i et 2-trinns system. Disse helt naturlige koagulantene er en proprietær blanding av OMRI-listede jordmineraler og fungerer som en molekylsikt og skrubb for å kapsle inn og fjerne målrettede forurensninger som alger, bakterier, slam, olje og partikler.

 


Geo Clear

Behandling av dammer og elver.

Geo Flow

Koagulant for dosering i vannbehandlingsutstyr

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg

Bio 

Biopolymerene er trinn 2 i AquOm Water Geo-Bio-systemet. Disse helt naturlige biopolymerene er en proprietær blanding av naturlig marine baserte elementer og fungerer som en flokkulant for å innkapsle, isolere og nøytralisere målrettede forurensninger. Alger,olje og partikler!

 

 

BioFlo - flokkulant for dosering i avløps og slamrenseanlegg 

 

BioClear - flokkulant for sprøyting av ferskvann, dammer og bassenger 

 

RedClear - en geo-bio, alt-i-ett, behandling og sanering av Red Tide

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg
Ocean Water