top of page

Produkter

Water Flowing Out Pipe

Geo

Geopolymerene er trinn 1 i SeaGuard 2-trinns system. Disse helt naturlige kapsle inn og fjerne målrettede forurensninger som alger, bakterier, slam, olje og partikler.

 


Geo Clear

Behandling av dammer og elver.

Geo Flow

Koagulant for dosering i vannbehandlingsutstyr

Bio 

Biopolymerene er trinn 2  Geo-Bio-systemet. Disse helt naturlige biopolymerene er en proprietær blanding av naturlig marine baserte elementer og fungerer som en flokkulant for å innkapsle, isolere og nøytralisere målrettede forurensninger. 

 

 

SeaGuard Bio Flo - flokkulant for dosering i avløps og slamrenseanlegg 

 

SeaGuard Bio Clear - flokkulant for sprøyting av ferskvann, dammer og bassenger 

AlgGuard3.jpg
Foringsrør skitten_edited.png

Geo X

Gjennom åresvis med testing hos samaarbeidspartnere og forprosjekter har vi også utviklet et helt nytt produkt. 

 

 

SeaGuard Bio Flo - Geo X gjør nå det både bio og geo tidligere gjorde og på en enda mer effektiv måte.

bottom of page