Produktgruppe i SeaGuard

Water

Geo Clear

Geopolymerene er trinn 1 i AquOm Water 2-trinns system. Disse helt naturlige koagulantene er en proprietær blanding av OMRI-listede jordmineraler og fungerer som en molekylsikt og skrubb for å kapsle inn og fjerne målrettede forurensninger som alger og bakterier.

 


GeoClear

Behandling av dammer og elver.

Geo PRO

Behandling av større områder som innsjøer.

Geo Flow

Koagulant for dosering i vannbehandlingsutstyr

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg

Bio Clear

Biopolymerene er trinn 2 i AquOm Water Geo-Bio-systemet. Disse helt naturlige biopolymerene er en proprietær blanding av naturlig marine baserte elementer og fungerer som en flokkulant for å innkapsle, isolere og nøytralisere målrettede forurensninger.

 

 

BioFlo - flokkulant for dosering i avløpsrenseanlegg 

 

BioClear - flokkulant for sprøyting av ferskvann, dammer og bassenger 

 

RedClear - en geo-bio, alt-i-ett, behandling og sanering av Red Tide

Lest om OMRI listede produkter ved å klikke på logoen under

OMRI-listed-prod-avail-english-cmyk.jpg
Ocean Water
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook