top of page

Produkter

Water

Geo

Geopolymerene er trinn 1 i SeaGuard 2-trinns system. Disse helt naturlige kapsle inn og fjerne målrettede forurensninger som alger, bakterier, slam, olje og partikler.

 


Geo Clear

Behandling av dammer og elver.

Geo Flow

Koagulant for dosering i vannbehandlingsutstyr

Bio 

Biopolymerene er trinn 2  Geo-Bio-systemet. Disse helt naturlige biopolymerene er en proprietær blanding av naturlig marine baserte elementer og fungerer som en flokkulant for å innkapsle, isolere og nøytralisere målrettede forurensninger. 

 

 

SeaGuard Bio Flo - flokkulant for dosering i avløps og slamrenseanlegg 

 

SeaGuard Bio Clear - flokkulant for sprøyting av ferskvann, dammer og bassenger 

Ocean Water
bottom of page