Bærekraftig miljøteknologi som bevarer kystnæringen

Oljevernsløsninger fra SeaGuard

Oil Covered Rubber Gloves

Dispergering

Dispergering er en metode for å bekjempe oljeutslipp, hensikten er å løse opp oljen og flytte den fra havoverflaten og ned i vannsøylen.

Olje kan dispergere naturlig, ved hjelp av mekaniske metoder eller ved bruk av kjemiske dispergeringsmidler. Bruk av dispergeringsmidler er i Norge foreløpig et beredskapsalternativ mot utslipp på sokkelen, men det arbeides også med planer for mer kystnær dispergeringsberedskap. I enkelte tilfeller kan dispergering være det beste responsalternativet, for eksempel ved risiko for at store mengder olje strander i sårbare områder eller hvis olje på åpent hav truer sjøfugl. Det kan være en rekke fordeler med å dispergere olje ned i vannsøylen, spesielt når andre responsmetoder er begrenset av sjø- og værforhold eller tilgang på nødvendige ressurser.

 

Dispergering gjøres i dag ved bruk av kjemikalier som kan skade annet liv i havet.

SeaGuard tester en mer miljøvennlig løsning på Dispergering

SeaGuard Bio & Geopolymerer

Våre polymerer som benyttes i vann & slam rens er testet på råolje, dette gjør at oljen får en "gele aktig form" og ikke fester seg til noe. SeaGUard samarbeider med aktører for videre testing og utprøving av dette. 

 

0.jpg
nks_futurematerials_logo_lang_no.png