Bærekraftig miljøteknologi som bevarer kystnæringen

Oljevernsløsninger fra SeaGuard

Oil Covered Rubber Gloves

Dispergering

Dispergering er en metode for å bekjempe oljeutslipp, hensikten er å løse opp oljen og flytte den fra havoverflaten og ned i vannsøylen.

Olje kan dispergere naturlig, ved hjelp av mekaniske metoder eller ved bruk av kjemiske dispergeringsmidler. Bruk av dispergeringsmidler er i Norge foreløpig et beredskapsalternativ mot utslipp på sokkelen, men det arbeides også med planer for mer kystnær dispergeringsberedskap. I enkelte tilfeller kan dispergering være det beste responsalternativet, for eksempel ved risiko for at store mengder olje strander i sårbare områder eller hvis olje på åpent hav truer sjøfugl. Det kan være en rekke fordeler med å dispergere olje ned i vannsøylen, spesielt når andre responsmetoder er begrenset av sjø- og værforhold eller tilgang på nødvendige ressurser.

 

Dispergering gjøres i dag ved bruk av kjemikalier som kan skade annet liv i havet.

SeaGuard har en mer miljøvennlig løsning på Dispergering

SeaGuard Bio & Geopolymerer

Algedrepende kjemikalier eller oksider gir raske resultater, men gjør ingenting for å håndtere næringsstoffene. Faktisk forårsaker peroksid- eller klordioksidbaserte alger (og kjemiske alger som kobbersulfat eller alun) et næringsstoff. Når det brukes kjemiske eller oksidbaserte alger, dør algene (cellelyse via oksidasjon), og næringsstoffene og biomassen forårsaker nok en blomstring i en syklus.

 

SeaGuard -produktene er de første behandlingsproduktene som ikke forårsaker næringsstikk. Produktenetar tak i alger, giftstoffer, biomasse og næringsstoffer som frigjøres og trekker dem trygt ned gjennom vannsøylen til bunnen, hvor de spiller en gunstig rolle i det bentiske laget som hjelper med å forstyrre algesyklusen, Peroksydbaserte alger reduserer ikke suspenderte faste stoffer og / eller klargjør vannsøylen utover å drepe algene og la den synke. SeaGuard produkter reduserer suspenderte faste stoffer (uklarhet) som helhet. Dette er en viktig funksjon for å la vannplanter og organismer motta lys for å rense det bentiske laget mens du fjerner alger fra det fotosyntetiske laget.