top of page

 SeaGuard - Grønn polymer
 

Image by Liz Harrell

ALGEBLOMSTRING

Masseforekomst av

toksinproduserendecyanobakterier (blågrønnalger) i vannkilder er et økende globalt problem. Slike oppblomstringer kan utgjøre et problem i drikkevannskilder eller vann brukt til rekreasjon, fordi de kan produsere en rekke forskjellige giftstoffer og/eller lukt-/smakskomponenter.

Bluetech løsningen

Vår løsning er en blanding marine mineraler - som binder alger , dårlig lukt, algetoksiner og biomasse. Vår metode er 100% kjemikaliefri.

  • Innkapsler alger og giftstoffer som for eksempel saksitoksin og mikrocystin

  • Absorber giftstoffer og næringsstoffer som algene utløserr

  • Rengjør og klarner vannsøylen raskt

 

AlgGuard4.jpg
Bilde2.png

Testing av vannet viste en fjerning av 99% alger. Denne løsningen er bekreftet at vil fungere på over 20 ulike algetyper, inkludert cyanobakterier (blågrønne alger). Giftstoffer som mikrocystin ble nesten fullstendig eliminert. Sammen med SINTEF har vi kjørt et forprosjekt på alger i sjøvann med svært gode resultater. Vi har også bevist at det ikke er skadelig for annet liv  i havet.

Alge test.png
HI-034869.jpg

Samarbeidsprosjekt med SINTEF ocean

SeaGuard har sammen med SINTEF Ocean gjort omfattende laboratorietester og kan vise til at vi begrenser eller stoppe et evt angrep av microalger. Oppdrettsnæringen har store utfordringer med blant annet dødsalgen Chrysochromulina som kan føre til at næringen mister millioner av fisk.

Vi fikk gjennom forprosjektet demonstrert hvordan et mineralsk naturprodukt kan brukes for å koagulere og samle opp skadelige alger i sjøvann på en trygg måte.

 

For full SINTEF rapport, kontakt oss på

 

soh@seaguard.no  

logo_sintef_ocean.png
logo_sintef_ocean.png
AlgGuard3.jpg
logo_sintef_ocean.png
logo_sintef_ocean.png
bottom of page