SeaGuard - Grønn dispergering
 

Image by Liz Harrell

ALGEBLOMSTRING

Skadelig algeblomstring har en stor miljømessig og økonomisk fare som forårsaker alvorlige helseproblemer som utslett, mage- eller leversykdom, luftveisproblemer og i verste fall nevrologisk skade. 

 

 

SeaGuard har løsningen på disse algeproblemene.

AQUOM 

AquOm marine mineral, er en proprietær blanding av marine mineraler - som fungerer som en ionisk svamp for å binde alger og absorbere overflødig næringsstoffer, dårlig lukt, algetoksiner og biomasse. Vi benytter oss ikke av "grønne kjemikalier".

  • Innkapsler alger og giftstoffer der; som for eksempel saksitoksin og mikrocystin

  • Absorber giftstoffer og næringsstoffer som algene utløser

  • Reduser raskt uønskede faste stoffer

  • Flytter algeceller ut av den fotosyntetiske sonen for å redusere replikeringskapasiteten til alger

  • Rengjør og klarner vannsøylen raskt

 

Bilde2.png

Dokumentert testet og utprøvd

Testing av vannet viste en fjerning av 99% alger. Denne løsningen er bekreftet at vil fungere på over 20 ulike algetyper, inkludert cyanobakterier (blågrønne alger). Giftstoffer som mikrocystin ble nesten fullstendig eliminert.

Alge test.png
HI-034869.jpg

Samarbeidsprosjekt med SINTEF ocean

SeaGuard arbeider sammen med SINTEF Ocean for å se om vi kan begrense eller stoppe et evt angrep av microalger. Oppdrettsnæringen har store utfordringer med balnt annet dødsalgen Chrysochromulina som kan føre til at næringen mister millioner av fisk.

Vi skal demonstrere hvordan et mineralsk naturprodukt kan brukes for å koagulere og samle opp skadelige alger i sjøvann på en trygg måte.

Forprosjektet skal også undersøke hvorvidt "alge-mineral-produktet" kan brukes som ingrediens i fiskefôr, og verifisere at produktet ikke er skadelige for omgivelsene dersom man anvender det i åpne systemer