SeaGuard - Grønn polymer
 

Image by Liz Harrell

ALGEBLOMSTRING

Masseforekomst (oppblomstringer) av toksinproduserendecyanobakterier (blågrønnalger) i vannkilder er et økende globalt problem. Slike oppblomstringer kan utgjøre et problem i drikkevannskilder eller vann brukt til rekreasjon, fordi de kan produsere en rekke forskjellige giftstoffer og/eller lukt-/smakskomponenter.

BIO & GEO POLYMERER

Vår løsning er en proprietær blanding av marine mineraler - som fungerer som en ionisk svamp for å binde alger og absorbere overflødig næringsstoffer, dårlig lukt, algetoksiner og biomasse. Vår metode er 100% kjemikaliefri.

  • Innkapsler alger og giftstoffer der; som for eksempel saksitoksin og mikrocystin

  • Absorber giftstoffer og næringsstoffer som algene utløser

  • Reduser raskt uønskede faste stoffer

  • Flytter algeceller ut av den fotosyntetiske sonen for å redusere replikeringskapasiteten til alger

  • Rengjør og klarner vannsøylen raskt

 

ghows-LK-200718676-ce0f081a.jpg
Bilde2.png

Testing av vannet viste en fjerning av 99% alger. Denne løsningen er bekreftet at vil fungere på over 20 ulike algetyper, inkludert cyanobakterier (blågrønne alger). Giftstoffer som mikrocystin ble nesten fullstendig eliminert. Sammen med SINTEF tester vi nå vår løsning i sjøvann på blant annet microalger. Forprosjektet som er støttet av RFF Vestland forventes ferdig sommeren 2022.

Alge test.png
HI-034869.jpg

Samarbeidsprosjekt med SINTEF ocean

SeaGuard arbeider sammen med SINTEF Ocean for å se om vi kan begrense eller stoppe et evt angrep av microalger. Oppdrettsnæringen har store utfordringer med balnt annet dødsalgen Chrysochromulina som kan føre til at næringen mister millioner av fisk.

Vi skal demonstrere hvordan et mineralsk naturprodukt kan brukes for å koagulere og samle opp skadelige alger i sjøvann på en trygg måte slik at de ikke når oppdrettsanleggene i stor konsentrasjon.

Forprosjektet skal også undersøke hvorvidt "alge-mineral-produktet" kan brukes som ingrediens i fiskefôr, og verifisere at produktet ikke er skadelige for omgivelsene dersom man anvender det i åpne systemer