Slambehandling

Hva gjør vi

SeaGuard kan ved bruk av våre grønne polymerer   rense og redusere flere typer slam og avløpsvann. Dette medfører et bedre slam og lavere transportkostnader for kunden.