Slambehandling

Hva gjør vi

SeaGuard kan ved bruk av våre produkter og utstyr filtrere, rense og redusere flere typer slam og avløpsvann.

Vannfiltrering

 Aqua HD – ett -trinns vannavklaringssystem. Dette separasjonssystemet er I stand til å fjerne et bredt spekter av suspenderte faste stoffer fra vann med høy TSS. Systemet er testet sammen med SeaGuard mineral polymerer med svært god resultater.
Aqua HD er det eneste produktet på markedet som kan skille og fjerne flokker I høy hastighet

78eed2_ba53352eb7464c6fb848dd88716db38c_mv2.webp

Mengden vann som mottas av hver enhet bestemmes av antall enheter og den totale strømningen

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

vann kommer inn gjennom det manifoilen og deler seg likt mellom separasjonsenhetene der partiklene skilles ut

det behandlede vannet ledes til et annet utløpspunkt

De separerte partiklene samles i en partikkelfelle som fører til utløpspunktet